Ett jämlikare arbetsliv börjar i skolans värld!

Vi hjälper er med skräddarsydda kurser i jämlikhet i yrkeslivet.

Vilka är vi?

Vi heter Bettan Olsson Thunberg och Emy Serander. Under hösten 2022 höll vi en kurs vid namn ”Jämlikhet i Yrkeslivet” på Yrkeshögskolan KYH i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag som heter Bettan är i grunden Förskollärare och utbildad Genuspedagog. I 20 år har jag arbetat med värdegrundsfrågor, jämlikhet, genusperspektiv, normer och härskartekniker. Sedan några år driver jag företaget Norm & Gender BOT där jag håller utbildningar och föreläsningar i framförallt förskolans värld. Jag som heter Emy är utbildad Grafisk formgivare och Journalist som efter 10 år i marknadsföringsvärlden valde att starta upp Kommunikationsbyrån Hjärter Esse i september 2018. Genom åren har jag kommit att fokusera mycket på jämlikhetsfrågor i mitt företagande, skrivit och föreläst om jämlikhet, men även forskat kring hedersrelaterat våld.

Hur kan vi hjälpa er?

Kursen Jämlikhet i Yrkeslivet utvecklades från grunden av oss två under sommaren 2022 och finns i dagsläget i fyra olika upplägg/format. Den behandlar de lagar och regler som finns kring jämlikhet och diskriminering i Sverige idag, normer som strukturellt finns i samhället, och härskartekniker. Grundkursen hade en veckolång kursplanering och innehöll 14 timmars föreläsningar. Totalt 11 klasser hade detta upplägg under en treveckorsperiod 2022. Kursen har sedan arbetats ner till flera kortare format för att även de elever som inte haft kursen i sin läroplan ska kunna ta del av den.

Kursens innehåll

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap och insikter om jämställdhet och jämlikhet, dess utmaningar och förutsättningar i arbetslivet. Kursen ger inblick i, och lyfter diskussionen om, hur du som individ och grupp arbetar för jämställdhet och jämlikhet i klassrummet, och på arbetsplatsen.

Under kursen för vi en diskussion kring normer, strukturer och härskartekniker som finns i samhället idag, och på vilket sätt du kan synliggöra och arbeta med dessa i syfte att förbättra miljön på arbetsplatsen. Vi pratar även om vilka lagar och regler som finns i Sverige idag, och hur de kan tillämpas i yrkeslivet.

Efter avslutad kurs ska du ha kännedom om, och förutsättningar för, att kunna reflektera över din egen roll när det gäller jämlikhet i din omgivning, kunna tillämpa verktyg och metoder för att arbeta aktivt för mångfald och inkluderande arbetsplatser.

Låter detta som någonting för er?
Ta gärna kontakt med oss för mer information och diskussion kring upplägg.