Marknadsjuridik

Vad innebär marknadsjuridik?

Inom marknadsföring finns ett gäng lagar och regler att förhålla sig till. Under våren 2020 genomgick Hjärter Esse en kurs i Marknadsjuridik på Berghs School of Communication. Kursen ledde till att jag (Emy Serander, VD för Hjärter Esse) blev Auktoriserad Reklamutgivare. Genomgången kurs till Auktoriserad Reklamutgivare är nödvändig för att bli medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM). Kursen ska också uppdateras vart fjärde år för att kunskaperna ska finnas aktuella hos medlemsföretagen i KOMM.

KOMM är en branschorganisation för byråer inom marknadsföring och kommunikation som arbetar för att öka kunskapen om kommunikationens roll och betydelse för näringslivet och det svenska samhället.

Kursen som Hjärter Esse genomgick innehöll dessa områden:

Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv

Juridik och etik i marknadskommunikation

Tryckfrihet, yttrandefrihet och medierätt

Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning

Marknadskommunikation i sociala medier och influencer marketing

Dataskyddsförordningen (GDPR) och Schrems II

Hållbarhets- och miljöpåståenden

Spellagen

Specialregler för vissa varor och tjänster

Säljfrämjande åtgärder, mutor i marknadskommunikation

Prisinformation

Namn och bild i reklam

Upphovsrätt och avtalsrätt

Varumärkesrätt

Branschavtal

Praktikfallsövningar – så arbetar en ARU

Hjärter Esses föreläsning om marknadsjuridik

Efter att själv ha läst kursen Ansvarig Reklamutgivare insåg jag att kunskaperna jag fått var av yttersta vikt även för mindre företag och organisatiotioner som på olika sätt kommer att behöva ta beslut i marknadsföringsfrågor. 

Jag valde därför att utveckla en föreläsning om marknadsjuridik för småföretagare. Föreläsningen berör bland annat grunderna i marknadsföringslagen, GDPR och integritet, upphovsrätt och avtalsrätt, varumärkesrätt, kommersiell och icke kommersiell kommunikation.

Låter detta som någonting för er?
Ta gärna kontakt med oss för mer information och diskussion kring upplägg.