Du vill nå rätt målgrupp, med rätt budskap vid rätt tidpunkt med din kampanj, vilket kräver planering. En annan viktig aspekt är att du ska välja rätt kanaler, eftersom du vill maximera chanserna att nå dina potentiella kunder. Hjärter Esse hjälper dig med din kommunikationsplanering och att lägga upp din väg mot målet.

Emy-23

Kommunikationsplanering

Förenklat kan strategisk kommunikation beskrivas som långsiktigt planerad kommunikation, med syfte att påverka. Du behöver ha bilden klar för dig, och följaktligen är det viktigt att börja med att analysera nuläget och världen omkring för att därefter kunna se framåt och välja väg. Hur vill du och ditt företag utvecklas och vad finns det för hot och möjligheter?

Hjärter Esse hjälper dig både med planering, genomförande och utvärdering av olika informations- och kommunikationsinsatser. Jag skapar en kommunikationsplan för ditt företags kommunikation. Genom denna goda planering samordnar vi dina kommunikativa insatser, och som ett resultat av detta når vi bästa möjliga effekt.

Strategiska frågor

Vid kommunikationsplanering utgår jag ifrån ett antal viktiga frågor, och följaktligen täcker jag in alla aspekter som är viktiga att reflektera utifrån. 

Vad är budskapet?

Vem vill företaget nå med sitt budskap?

När ska budskapet framföras?

Hur ska budskapet paketeras och kommuniceras? 

Var ska budskapet kommuniceras?

Varför ska budskapet kommuniceras, vilken är affärsnyttan?

Arbetet med strategisk kommunikation behöver pågå hela tiden och därför bör vi utvärdera och uppdatera planen regelbundet. Ett öra mot marken och ett finger i luften i kombination med tydligt inriktat arbete är vägen till en lyckosam kommunikation och slutligen affärsframgångar.

Som verkligheten ser ut är förändringar en stor del av företagens vardag. Företag behöver vara lyhörda, öppna och beredda på att snabbt ställa om efter utvecklingen i samhället, för att öka möjligheterna till framgång. 

Emy-191_smal