Att skapa en bra logotype

Hur skapas en bra logotype?

En logotype kan vara det första som din framtida uppdragsgivare ser av ditt företag, och något som kan kopplas starkt till ditt företags varumärke. Det är också därför det är så viktigt att logotypen ger en tydlig och rättvisande bild av företaget och dess tjänster. Här spelar också färgerna in, liksom val av typsnitt och en eventuell symbol. Även namnet på företaget kan det vara värt att fundera kring en extra runda innan varumärket ska börja byggas.

I mitt liv har jag sett många logotyper, ofta hemmasnickrade, som ger mig en bild av att företaget arbetar med helt andra varor eller tjänster jämfört med vad som stämmer med verkligheten. En pizzeria vars logotype ser ut som ett casino, eller en logotype som liknar något annat företag som arbetar med helt andra varor/tjänster kan vara förödande för kundtillströmningen. Likaså om logotypen signalerar att företaget bakom inte är seriöst och tryggt att anlita.

När jag träffar en uppdragsgivare första gången för att de önskar hjälp med att skapa en bra logotype brukar uppdragsgivaren få börja med att berätta om sig själv, sin bakgrund och vad syftet och visionen är med det företag som ska få en ny logotype. Vad har företaget för värderingar och vad vill företaget hjälpa kunderna med för varor eller tjänster? Om det är varor – hur går tillverkningen till?

När jag pratat med uppdragsgivaren fortsätter jag med ett researcharbete. Hur ser andra företagslogotyper ut i deras bransch? Vilka färger är vanliga? Hur sticker jag ut i utformningen av logotypen samtidigt som den skapar en förståelse för vilken bransch företaget ska befinna sig i?

I arbetet med en logotype tar jag fram ett större antal skissförslag på hur den skulle kunna se ut. Sedan presenterar jag ca tre av dessa för kunden i ett första skede. Kunden får sedan uttala sig med önskemål om förändringar och vilken skiss de gillar bäst. Ibland justeras även färgerna efter de önskemål som kommer fram.

Skissen ändras och slutförs sedan till en färdig logotype som sparas ner i olika färger och storlekar för att passa alla typer av marknadsföringskanaler och material – för webb och för tryck.

Vad tycker du är viktigt och symboliserande för en riktigt bra logotype?

Foto: Niclas Kindahl, Fotofabriken i Norrköping AB

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *