Typografi och god läsbarhet

”Text är till för att läsas” står det i min kursbok ”Typografisk Handbok” som är skriven av Christer Hellmark. Och det är väl ett sanningens ord. Men vad krävs då för att texten ska vara lätt att ta till sig?

När du skriver en artikel till en dagstidning kan du inte vara säker på att ALLA läsare är 100% intresserade av ditt ämne. För att fånga läsaren är det därför viktigt att artikeln läggs upp på ett sådant sätt att läsaren dels får ett grepp om vad artikeln handlar om redan från början, och dels att du som skribent använder dig av olika knep för att texten inte ska se för tung ut. Exempel på knep att använda kan vara: rubrik, ingress, underrubriker och kortare styckeindelningar.

Du behöver också som skribent ta hänsyn till att alla människor inte har samma förförståelse och insikt i ett ämne som du har. Därför behöver du skriva din text på ett sätt som är lätt att förstå för den breda publiken (såvida du inte skriver en magisteruppsats).

Att tänka på när du skriver en text

  • Vad vill du förmedla?
  • Vilket språk ska vara ditt företags signum?
  • Hur mycket information är nödvändig? Går något att plocka bort?
  • På vilket sätt kan du underlätta för läsaren? Går det att göra informationen mer lättläst?
  • Läs igenom texten flera gånger. Låt gärna även någon mer person läsa igenom texten innan den släpps. Kolla så att det inte finns några slarvfel, stavfel, särskrivningar eller meningsfelaktigheter.

Hur blir texten mer lättläst?

  • Använd dig av kortare stycken
  • Använd underrubriker
  • Tänk på hur avstavningarna ser ut
  • Använd ett lättläst typsnitt
  • Skriv aldrig långa meningar och brödtext (det som INTE är rubriker eller ingress) med stora bokstäver (versaler). Små bokstäver (gemener) är lättare att läsa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *